Gravesøknader i Frogn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Frogn kommune

Graving i Frogn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.frogn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/47
Entreprenør TK MASKINDRIFT AS
Start 12.06.2023
Slutt 30.11.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Heer terrasse 11 -42B
Jutulveien 9A -14
Heer alle 1B -4B
Oberst Eriksens vei 25 -29
Skanseveien 18 -20
Tyrihansveien 3 -16
Valhallveien 1 -5
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.06.2023
Tittel HS Heer
Byggherre
Organisasjon: ELVIA AS (orgnr.: 980489698)
Kontaktperson: Simon Bentsen (tlf.: +4745420480)
Stedsansvarlig
Steffen Nilsen (tlf.: 90602197)
Ansvarshavende
Thomas Stuerød (tlf.: 41909916)