Gravesøknader i Frogn kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Frogn kommune

Graving i Frogn kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.frogn.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/9
Entreprenør PARK & ANLEGG AS
Start 20.02.2023
Slutt 03.11.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Elleveien 2 -8B
Gnr/Bnr: 81/200
Søknad gjelder Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.02.2023
Tittel Elleveien- Drøbak
Byggherre
Organisasjon: FROGN KOMMUNE (orgnr.: 963999089)
Kontaktperson: Leander Stokstad (tlf.: 45875661)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Knut Arne Bjerke (tlf.: 90950503)